W&T aanbod

1-10-2015

Omdat wetenschap en technologie naast concrete objecten en verschijnselen ook betrekking heeft op innovatieve ontwikkelingen, kan een bezoek aan een bedrijf, museum of andere instelling die raakt aan wetenschap en technologie een verrijkende aanvulling zijn op het schoolse curriculum. Zo'n bezoek, waar kinderen actief in participeren, kan zorgen voor verbreding en verdieping van het aanbod op school. Tegelijkertijd kan een bezoek een beeld geven van mogelijke beroepen en bij kinderen het bewust worden van een toekomstig beroep stimuleren.

Musea

Zowel landelijk als regionaal zijn er musea rond wetenschap en technologie. Deze musea hebben graag contact met opleidingen en het onderwijs en willen ook hun steentje bijdragen. In principe kan met alle musea worden samengewerkt, of het nu speciale techniekmuseum is, een historisch museum, maar ook een kunstmuseum. Thema's voor onderzoeken en ontwerpen zijn overal te vinden. De kracht ligt in de fysieke voorwerpen die deze musea bezitten en waar het onderwijs juist behoefte aan heeft.

Voor krachtige W&T-ervaringen is het gewenst dat excursies naar musea altijd worden ingebed in het curriculum. Naast excursies kunnen soms ook voorwerpen worden geleend of zijn speciale leskisten beschikbaar. De pabo kan bijdragen leveren aan de ontwikkeling van lesmaterialen voor een museum en het testen ervan in de praktijk.

 

Hieronder een lijst met een aantal willekeurige voorbeelden van landelijke musea.

NB  Mocht u hier graag een museum aan toegevoegd zien, stuur ons dan een e-mail met de betreffende gegevens.

VSC ​Netwerk van Wetenschapsmusea en Science Centra

Diverse musea en science centra hebben zich verenigd in de VSC. Gezamenlijk hebben zij de website www.wetenschapswijsheid.nl opgericht. Wetenschapswijsheid is het vermogen om - gevoed door nieuwsgierigheid  - vragen te kunnen stellen over de wereld om je heen, antwoorden te kunnen zoeken en deze op waarde te kunnen schatten. Deze website biedt een overzicht van wat musea op wetenschap en technologiegebied te bieden hebben om bij​ te dragen aan de wetenschapswijsheid van kinderen en volwassenen.

Website van VSC 

Website wetenschapswijsheid

​NEMO

NEMO daagt iedereen, van jong tot oud, uit om te ontdekken hoe fascinerend en relevant wetenschap en technologie zijn. Het Science Museum laat zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn of brengt abstracte wetenschap juist op een toegankelijke manier. NEMO moedigt aan om wetenschappelijke fenomenen zelf te ontdekken en prikkelt om verder te onderzoeken. Zo wordt kennis voor een breed publiek toegankelijk en voelt wetenschap veel dichterbij.

Voor de educatieve ondersteuning van leraren is er een groot aanbod aan ondersteunende educatieve programma's voor verschillende niveaus en leeftijden. Die programma's variëren van werkbladen tot uitgebreide projecten. NEMO wil via deze programma's en activiteiten leraren nieuwe kennis, materiaal en handreikingen bieden waarmee men direct op school aan de slag kan.

Materiaal en handreikingen voor het primair onderwijs

Materiaal en handreikingen voor de pabo

De website heeft ook een interactief ontdekgedeelte waar kinderen aan de hand van verschillende thema's kunnen ontdekken hoe de wereld werkt.

Ontdek thuis de wereld om je heen

​Naturalis

Biodiversiteit is levensbelangrijk. We hebben de rijkdom van de natuur nodig voor voedsel, geneesmiddelen en energie. Om te kunnen leven op onze planeet. Bij Naturalis draait alles om biodiversiteit; wij onderzoeken, beschrijven, bewaren en verklaren. Naturalis beschikt over één van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld. 37 miljoen objecten, de basis voor internationaal onderzoek. Door middel van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en internetdiensten laten wij een breed publiek kennis maken met de geschiedenis en de veelzijdigheid van het leven op aarde en de verbinding met de geologie. Naturalis ontvangt jaarlijks ruim 300.000 bezoekers, waaronder meer dan 50.000 leerlingen. Vijf miljoen gebruikers bouwen op onze digitale diensten. Op het terrein van educatie heeft Naturalis het Nature Learning Center opgericht, het landelijk centrum voor leren over de rijkdom van de natuur. Onze educatieve missie luidt: Wij ontdekken samen de rijkdom van de natuur. Wat je ook weet en wat je ook voelt, er is altijd meer om enthousiast over te zijn, meer om te leren en meer om te onderzoeken.
De Big Five van Educatie zijn de uitgangspunten die leidend zijn bij ons denken en doen: verwonderend, echt, relevant, onderzoekend en wetenschapswijs.
Meer informatie over onze educatieve visie en activiteiten is te vinden op onze website.

Website Naturalis

​Watermuseum Arnhem

Het Nederlands Watermuseum is een interactief museum over alle aspecten van water. Je kunt er bijvoorbeeld een tochtje maken door het riool, een prachtige film over water bekijken en waterproefjes uitvoeren. Ook kun je van alles te weten komen over dijkbeheer, drinkwater, grondwater of watergebruik in Nederland en de rest van de wereld.

Het museum wil leerlingen bewust maken van het belang van water in hun eigen leven, in Nederland en de wereld. Schoon drinkwater wordt namelijk steeds schaarser. Hiervoor zijn lespakketten gemaakt voor het basis- en voortgezet onderwijs. Uitgangspunt daarbij is altijd een bezoek aan het museum.

Website Watermuseum

 

Bedrijven

Omdat wetenschap en technologie naast concrete objecten en verschijnselen ook betrekking heeft op innovatieve ontwikkelingen, kan een bezoek aan een bedrijf, museum of andere instelling die raakt aan wetenschap en technologie een verrijkende aanvulling zijn op het schoolse curriculum. Zo'n bezoek, waar kinderen actief in participeren, kan zorgen voor verbreding en verdieping van het aanbod op school. Tegelijkertijd kan een bezoek een beeld geven van mogelijke beroepen en bij kinderen het bewust worden van een toekomstig beroep stimuleren.

Bij buitenschoolse activiteiten zijn een goede voorbereiding en nazorg in school vereist voor echt rendement. Vanuit het bedrijfsleven kunnen realistische authentieke opdrachten aangeboden worden. W&T gaat over het 'echte leven', waarbij scholen uitgaan van een eigen leerplan en de kans krijgen om samen met bedrijven en instellingen invulling te geven aan dit leerplan.

Door goede contacten met relevante bedrijven en educatieve instellingen zijn de door hen aangereikte onderwijsactiviteiten geen ad hoc situaties, maar worden deze geïntegreerd bij W&T in het OJW-curriculum.

Net zoals bij musea zijn er zowel bedrijven die landelijk een bijdrage kunnen en willen leveren, als regionale bedrijven. Grote bedrijven beschikken soms over een speciale afdeling voor de communicatie met het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is Jet-Net-Junior van onder andere Tatasteel.

Speciaal voor docenten, decanen en management biedt de website TechniekTalent.nu​ kennis, informatie, tips en tools om scholieren en studenten te interesseren voor techniek en hen te begeleiden bij hun profiel- en beroepskeuze.