Stagementor en W&T

1-10-2015

​​​​

Wat vraagt wetenschap en technologie van de stagementor?

Mentoren op de stagescholen die zijn betrokken bij de uitvoering van W&T-onderwijs aan studenten zullen voldoende W&T-competent moeten zijn. Ze beschikken over een passende houding en de nodige eigen kennis en vaardigheid in W&T-onderwijs. In een 'meester-gezel' relatie tonen zij de stagiaires voorbeelden van W&T in de basisschoolpraktijk. Ook geven zij studenten de ruimte om zelf W&T-activiteiten uit te voeren en daarbij eventueel gebruik te maken van bedrijven of musea uit de sch​​​​oolomgeving. Door het zelf geven van lessen kunnen studenten werken aan praktijkervaring. Feedback van de stagementor en peers verhoogt het leereffect. De pabo kan hieraan bijdragen door het bieden van gerichte (na-)scholing en een goede begeleiding van de leraar in de rol van mentor.

 

Wat is nodig?Hoe kan het?
Houding
Een positieve, wetenschappelijke, onderzoekende houdingDe leraar is nieuwsgierig en heeft een brede interesse.
Een wetenschappelijke houding uit zich daarnaast in volharding, bewondering voor originaliteit, creativiteit, het nemen van verantwoordelijkheid, het uiten van (zelf) kritiek en een onafhankelijke opstelling in het denken.
De leraar beseft dat hij niet zelf overal wat van hoeft te weten. De leraar gaat met de kinderen op zoek naar antwoorden op vragen. Het gaat om het willen en daadwerkelijk stellen van vragen, niet om ze allemaal te kunnen beantwoorden.
Vaardigheden en kennis van W&T
Kennis van wetenschappelijke en technologische concepten

Eigen ervaring met onderzoekend en ontwerpend leren

Vaardigheid in wetenschappelijk en technologisch redeneren
De leraar (of het team) van de stageschool kan in een (na-)scholingstraject ervaringen verwerven en zelf de nodige vaardigheden en kennis opdoen. Door zelf onderzoeken te doen en ontwerpopdrachten uit te voeren, ontwikkelt hij wetenschappelijke vaardigheden. Verder geldt hier ook dat de leraar in de praktijk met de kinderen mee leert. Terwijl de kinderen zaken onderzoeken, leert de leraar ook over allerlei onderwerpen.
Pedagogisch-didactisch handelen
Ervaring in het geven van W&T-onderwijs en de benodigde pedagogisch-didactische vaardigheden, met name op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren

Talenten van kinderen kunnen waarnemen en ruimte bieden deze verder te ontwikkelen
Bijvoorbeeld door deelname aan projecten als 'vindplaatsschool' of andere stimulerings- en onderzoekstrajecten waardoor de leraar al veel onderwijs heeft gegeven met W&T.
Afhankelijk van hoe lang de stageschool al een visie en beleid op W&T heeft en dit heeft geïntegreerd in het curriculum zal de leraar de nodige ervaring hebben opgedaan met het begeleiden en ondersteunen van leerlingen die onderzoekend en ontwerpend leren.
De nieuwsgierige houding, nieuwsgierigheid van kinderen stimuleren, aanwakkeren

Zelf geïnspireerd worden door leerlingen
Laat kinderen de leraar inspireren en andersom. Geef als leraar aan de leerlingen de ruimte om te ontdekken en creatief aan een onderwerp te werken. Sta open voor de ideeën, oplossingen en reacties waarmee zij komen.
De pabo kan meehelpen om de leraar inspiratie te geven en te leren geïnspireerd te worden van zijn leerlingen. De student zal dit merken en voelen en neemt dit over.
Prikkelende vragen kunnen stellen die kinderen stimuleren

Kennis en ervaring hebben van dialogen met kinderen en het (leren) stellen van stimulerende en onderzoekende vragen
De leraar moet zelf goede vragen stellen, open vragen die kinderen stimuleren verder na te denken.
Daarnaast moet de leraar de kinderen leren om goede vragen te stellen (als onderzoeksvaardigheid). De pabo kan door nascholing en begeleiding van de mentor het niveau verhogen. Denk hierbij aan het werk van o.a. Resi Damhuis met betrekking tot interactievaardigheden.
Weten dat W&T iets leert over het leren zelfBesef dat W&T met onderzoekend en ontwerpend leren een leervorm is voor leerlingen. Hierover moeten zij natuurlijk gaandeweg basiskennis opdoen en vaardigheid in krijgen door te doen. Uiteindelijk gaat het om het gebruiken van deze leervorm als manier om naar de wereld om je heen te kijken en van deze wereld te kunnen leren.
Zelfvertrouwen hebbenDoor regelmatig en geïntegreerd gebruik van W&T-vaardigheden in het onderwijs weten dat je het als leraar kunt, dat kinderen er plezier in hebben en er veel van leren.
KlassenmanagementNadere invulling volgt.