W&T en de stageschool

1-10-2015

​​​​​​​​​​​​​​

Wat vraagt wetenschap en technologie van de stageschool?

Het is belangrijk dat pabostudenten goede voorbeelden zien in de basisschoolpraktijk. Dat vraagt om stagementoren die voorbeeldlessen kunnen geven, maar ook om een 'W&T-klimaat' in de school. Bij voorkeur is W&T een speerpunt in de stageschool en voert de school een actief beleid om W&T in de praktijk uit te voeren en in het curriculum te borgen.

Zie rechts bij 'Lees meer' voor een toelichting op deze aspecten.