Curriculumniveaus

1-10-2015

Curriculumniveaus en leerplanproducten

NiveauBeschrijvingVoorbeelden
SUPRALandoverstijgend, internationaalEKK
MACROSysteem, nationaalSBL
Kerndoelen, eindtermen
Een goede basis
MESOSchool, opleidingOpleidingsprogramma
Schoolplan
MICROGroep, docentLesplan, lesmateriaal
Module, leergang
Leerboek, methode
NANOLeerling, individuPersoonlijk leerplan
Individuele leerweg


 

Bron

Thijs, A., & Akker, J. van den. (Red.). (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO.