Kwaliteit en borging

1-10-2015

​​​​​​

Een Quick Scan

Neemt de opleiding expliciet maatregelen om (onderwijs)management, docenten en studenten van de opleiding en schoolopleiders en stagementoren van stagescholen te betrekken bij de uitvoering van W&T? Is er voldoende aandacht voor W&T binnen het team van de opleiding? Is voor studenten en de stagescholen de inhoud en aanpak van W&T voldoende helder? Is er gezorgd voor voldoende borging van W&T binnen de opleiding? Deze Quick Scan geeft een beeld van de inhoud en aanpak van W&T op uw opleiding.

Indien u een vraag met nee beantwoordt, kunt u via de onderstreepte tekst direct naar relevante pagina's in deze website voor suggesties om management, docenten en stagescholen actiever te betrekken bij de implementatie van W&T en zo het W&T-onderwijs binnen de opleiding te verbeteren. 

​​​Beantwoordt u vragen met ja? Ook dan kan het waardevol zijn om de suggesties bij deze vragen te bekijken. Ze geven u en andere bij de opleiding betrokkenen mogelijk nieuwe inspiratie.

 

Quick scan voor kwaliteit en borging van W&T in de opleiding

Zijn de volgende stellingen van toepassing op W&T binnen de opleiding?Opmerkingen
Er is binnen de opleiding een heldere visie op W&T die voldoende draagvlak heeft onder het opleidingsmanagement, de opleidingsdocenten en studenten, en onder de bij het W&T-onderwijs betrokken schoolopleiders en mentoren van stagescholen.
Opleidingsdocenten zijn voldoende geëquipeerd om binnen de opleiding W&T-onderwijs te ontwerpen en te verzorgen en studenten op de stagescholen bij hun W&T-activiteiten te begeleiden.
Er is regelmatig overleg tussen de opleidingsdocenten over de inhoud en aanpak van W&T, met als doel het realiseren van afstemming binnen en tussen (vak-)secties.
Opleidingsdocenten overleggen regelmatig met schoolleiders en mentoren op de stagescholen over de inhoud en aanpak van W&T in het basisonderwijs, met als doel het realiseren van afstemming tussen opleiding en praktijk.
Docenten bieden studenten overzicht en houvast door opleidingsbreed in het W&T-onderwijs uit te gaan van dezelfde opbouw van processen binnen W&T (onderzoeken en ontwerpen) waarbij ze dezelfde begrippen hanteren.
Om studenten vertrouwd te maken met W&T voeren studenten zelf onderzoek uit, ontwerpen ze zelf voorwerpen en producten en worden ze zowel in de opleiding als in de stageschool geconfronteerd met good practices van W&T-onderwijs.
Schoolopleiders en mentoren zijn voldoende bekwaam om W&T-activiteiten op de stageschool te organiseren, respectievelijk studenten bij het uitvoeren van W&T-activiteiten tijdens hun stage te begeleiden.
(Vak)docenten begeleiden studenten bij het ontwerpen en uitvoeren van W&T-activiteiten op hun stageschool.
Binnen de opleiding kunnen studenten een basisprogramma volgen over W&T in het basisonderwijs, maar ook kiezen voor een W&T-afstudeervariant.
Waar mogelijk leven management en opleidingsdocenten aspecten van een wetenschappelijke houding voor naar studenten en andere bij het (W&T-)onderwijs betrokken personen.
Nieuwe ontwikkelingen die aansluiten bij W&T worden meegenomen en zorgen voor duurzame curriculumontwikkeling.