W&T en de opleidingsvisie, kwaliteit en borging

1-10-2015

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Wat is de opleidingsvisie en hoe vinden kwaliteitszorg en borging van W&T plaats?​​​​​

Voor de implementatie van W&T op de pabo is een breed draagvlak nodig binnen de opleiding. Daarom is het zeer wenselijk, zo niet voorwaardelijk, dat er een opleidingsvisie komt voor W&T-onderwijs aan studenten van de opleiding. Deze opleidingsvisie vormt de basis voor het operationaliseren van W&T binnen het opleidingscurriculum en geeft W&T-onderwijs binnen de opleiding vorm en inhoud. De W&T-ontwikkeling van studenten en het leren lesgeven in W&T staan hierbij centraal.

Belangrijke elementen om op te nemen in de opleidingsvisie zijn de componenten van W&T-onderwijs en de consequenties daarvan voor het opleidingscurriculum. Het proactief meenemen van nieuwe ontwikkelingen die een relatie hebben met W&T (zoals 21e eeuwse vaardigheden en Talent stimuleren), zorgen voor een duurzame implementatie. De ontwikkeling dat studenten tot reflective practitioner worden opgeleid, past goed bij W&T. Bestaande opleidingskaders (bijv. SBL, EKK) en andere beleidsdocumenten kunnen richtinggevend zijn en zorgen voor interne afstemming van onderwijsactiviteiten en -organisatie. De opleiding zorgt tevens voor kwaliteitszorg en borging van het W&T in het opleidingscurriculum.

Zie rechts bij 'Lees meer' voor een toelichting op deze aspecten.