Kwaliteit van opleidingsdocenten

1-10-2015

​​

Om studenten voor te bereiden op W&T-onderwijs is het belangrijk dat hun docenten kennis hebben van en vaardigheden en denkwijzen hebben ontwikkeld bij het onderzoeks- en ontwerpproces voor de OJW-vakken, ​​​​​naast didactische kwaliteiten om de ontwikkeling hiervan bij studenten te stimuleren. Ook de houding van docenten - een nieuwsgierige, verwonderde, vragende en kritische houding - kan bijdragen aan de beeldvorming en ontwikkeling van een wetenschappelijke houding van studenten.

De opleiding vraagt van docenten dat hun eigen onderwijs een voorbeeld is op het gebied van W&T voor studenten. Op basis van de opleidingsvisie en onder het motto van 'teach what you preach' is het opleidingsonderwijs een voorbeeld van W&T-onderwijs met als doel dat studenten door eigen ervaring inzicht ontwikkelen in W&T-onderwijs.

Wat is nodig?Hoe kan het?
Competente opleidingsdocenten die W&T verweven in hun onderwijsBij de implementatie van W&T in het opleidingscurriculum is kennis van en ervaring in W&T nodig in de opleiding. Deze kennis en ervaring kan aanwezig zijn bij (gepromoveerde) docenten, maar kan ook door docenten in professionaliseringstrajecten worden ontwikkeld. Ervaring als onderzoeker/ontwerper kan ook bij het aannemen van nieuwe docenten een criterium zijn in het aanname beleid van de opleiding. Mogelijke acties voor opleidingen om de W&T-competenties van docenten in de opleiding te versterken en te professionaliseren richting W&T zijn:​
  • Het opnemen van een W&T-criterium bij het aannemen van nieuwe docenten, bijvoorbeeld ervaring hebben met het uitvoeren van onderzoek- en ontwerpstudies, dan wel gepromoveerd zijn
  • Het scholen van docenten met onvoldoende W&T-competenties door collega-docenten met kennis van en ervaring in W&T (zoals gepromoveerde docenten, lectoren)
  • Het coachen van beginnende (W&T-competente) collega's door docenten met kennis van en ervaring in W&T
  • Het begeleiden van studenten in W&T-trajecten door docenten met kennis van en ervaring in W&T
  • Het participeren van docenten als onderzoeker/ontwerper in het (ontwerp-)onderzoek binnen de lectoraten om hun W&T-competentie te verbeteren
  • Het faciliteren van docenten om een promotietraject te volgen