W&T en de opleidingsdocenten

1-10-2015

 

​​​​​​​​​​​Wat vraagt W&T van de opleidingsdocenten?

Opleidingsdocenten zullen, naast een wetenschappelijke houding, over voldoende kennis en vaardigheden dienen te beschikken die relevant is voor W&T in hun onderwijsaanbod. Zelf ervaring hebben met het onderzoeks- en ontwerpproces om te zorgen voor een inhoudelijke en didactische invulling van W&T in het opleidingsonderwijs is een pré. Didactische kwaliteiten om studenten en collega's voor W&T te interesseren en hen daarin te begeleiden zijn van belang, terwijl het voorleven van een wetenschappelijke houding daar ook aan bijdraagt.

Voor het realiseren van een integraal aanbod van W&T binnen de opleiding zullen docenten vanuit verschillende disciplines (pedagogisch, va​kinhoudelijk, onderwijskundig) hun onderwijsaanbod en didactiek moeten afstemmen. (Meta-)communicatie daarover met studenten kan voor hen inzichtelijk maken hoe inhoud en de type activiteiten die zij bij verschillende disciplines uitvoeren, bijdragen aan hun ontwikkeling om als toekomstig leraar W&T-onderwijs aan te kunnen bieden.

Zie rechts bij 'Lees meer' voor een toelichting op deze aspecten.