W&T in samenhang en geïntegreerd

1-10-2015

In het kerndeel (majorfase) van de opleiding

Wat is nodig?Hoe kan het?
Voor mbo-ers
De opleiding zorgt ervoor dat relevante inhoudsaspecten voor W&T in samenhang en geïntegreerd afzonderlijk aan de orde komen.

In elk vakgebied komen W&T-componenten in samenhang en geïntegreerd aan de orde:

 • Kennis in samenhang: OJW-vakken (AK, GS, N&T), taal, rekenen-wiskunde, pedagogische vakken
 • Wetenschappelijke vaardigheden bij OJW-vakken
 • Vakspecifieke denkwijzen binnen OJW-vakken
 • Aanknopingspunten OJW-vakken met taal, rekenen-wiskunde
 • Houdingsaspecten bij W&T: pedagogische vakken
In de opleiding worden verschillende didactische aanpakken gehanteerd.

(Interactieve) colleges:

 • Eigen ervaring student door voorbeeldles van opleider
 • Voorbeeldles mentor in stageklas
 • Zelf kleinschalige W&T- stageopdrachten uitvoeren
In de opleiding worden verschillende onderwijsmaterialen gebruikt.
 • Handboeken en handreikingen over inhoud en vaardigheden bij OJW (zie ...)
 • Videobeelden met W&T-voorbeelden uit onderwijspraktijk (zie ...)
 • Voorbeeldlesmateriaal voor uitvoeren stageopdracht  (zie ...)
Voor havisten en vwo-ers
De opleiding zorgt ervoor dat relevante inhoudsaspecten voor W&T in samenhang en geïntegreerd afzonderlijk aan de orde komen.

W&T-componenten in samenhang en geïntegreerd:

 • Onderscheiden W&T-componenten in voorbeeldlesmateriaal
In de opleiding worden verschillende didactische aanpakken gehanteerd.

Ervaren van W&T-componenten in voorbeeldles van opleider:

 • Bijwonen W&T-voorbeeldles mentor in stageklas
 • Uitvoeren W&T-voorbeeldles(senreeks) als stageopdracht
In de opleiding worden verschillende onderwijsmaterialen gebruikt.
 • Handboeken en handreikingen over inhoud en vaardigheden bij OJW
 • Videobeelden met W&T-voorbeelden uit onderwijspraktijk
 • Voorbeeldlesmateriaal voor uitvoeren stageopdracht

 

In het profieldeel (minorfase) van de opleiding

Wat is nodig?Hoe kan het?
De opleiding zorgt ervoor dat relevante inhoudsaspecten voor W&T in samenhang en geïntegreerd afzonderlijk aan de orde komen.De W&T-componenten houding, vaardigheden en kennis worden in samenhang en geïntegreerd in een minor aangeboden.