W&T als onderdeel bij de vakken

1-10-2015

 

In het kerndeel (majorfase) van de opleiding

Wat is nodig?Hoe kan het?
Voor mbo-ers
De opleiding zorgt ervoor dat relevante inhoudsaspecten voor W&T afzonderlijk aan de orde komen

In elk vakgebied komt afzonderlijk aan de orde hoe het kan bijdragen aan W&T-componenten:

 • Kernconcepten bij de vakken AK, GS, N&T, taal, rekenen-wiskunde
 • Vaardigheden bij wetenschap en technologie met uitwerking voor AK, GS, N&T
 • Denkwijzen uitgewerkt voor AK, GS en N&T
 • Generieke vaardigheden:
  • Bij taal aanknopingspunten met W&T
  • Bij rekenen-wiskunde aanknopingspunten met W&T
  • Bij de pedagogische vakken houdingsaspecten bij W&T
In de opleiding worden verschillende didactische aanpakken gehanteerd
 • (Interactieve) colleges
 • Eigen ervaring student door voorbeeldles per vak van opleider
 • Voorbeeldles mentor in stageklas
 • Zelf per vak kleinschalige W&T-stageopdrachten uitvoeren
In de opleiding worden verschillende onderwijsmaterialen gebruikt
 • Handboeken en handreikingen over inhoud en vaardigheden bij OJW
 • Videobeelden met W&T-voorbeelden uit onderwijspraktijk
 • Voorbeeldlesmateriaal voor uitvoeren stageopdracht