W&T als aparte lijn in het curriculum

1-10-2015

In het profieldeel (minorfase) van de opleiding

Wat is nodig?Hoe kan het?
Voor mbo-ers
De opleiding zorgt voor voldoende verdieping en praktische opdrachten

Inhoudelijke verdieping in houding, vaardigheden en conceptuele ontwikkeling van kinderen:

 • Zelf voorbeeld W&T-lessenreeks als stageopdracht uitvoeren
De opleiding zorgt voor een afstudeerprofiel W&T
 • Uitvoeren in 4e studiejaar
 • W&T-project ontwerpen en uitvoeren in stageklas
Voor havisten en vwo-ers
De opleiding zorgt voor verdieping en praktische opdrachten
 • Inhoudelijke verdieping in houding, vaardigheden en conceptuele ontwikkeling van kinderen
 • Zelf W&T-lessenreeks ontwerpen en als stageopdracht uitvoeren
De opleiding zorgt voor een afstudeerprofiel W&T
 • Voorbereiden in 3e studiejaar
 • Uitvoeren in 4e studiejaar
 • Op klasniveau: W&T-project ontwerpen en uitvoeren
 • Op schoolniveau: bijv. W&T-plan voor een bouw ontwerpen
 • Onderzoek uitvoeren over een W&T-aspect in stageschool
 • Combinatie bovenstaande activiteiten