W&T-scenario's in de opleiding

1-10-2015

​​​​​​​​​​

W&T-componenten in samenhang aanbieden verdient de voorkeur. Ook integratie van de wereldoriënterende vakken met taal en rekenen wordt daardoor inzichtelijk voor studenten. De mate van samenhang en integratie kan variëren. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een scenario dat W&T als aparte lijn in het curriculum wordt opgenomen, die samenhang en integratie borgt. Door een eigen plek in het curriculum is W&T goed zichtbaar als opleidingsprofiel.

Opleidingen kunnen er ook voor kiezen om W&T als onderdeel bij de verschillende vakken aan te bieden. Nadeel van deze keuze kan zijn dat studenten onvoldoende inzicht krijgen in samenhang binnen de wereldoriënterende vakken en integratie met de rekenen, taal en de pedagogische vakken. Studenten krijgen geen voorbeelden die ze in hun stages kunnen gebruiken. Ook kunnen er problemen optreden bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en een W&T-jargon binnen de opleiding en bij de afstemming over de inhoud: bij welk vakgebied worden welke W&T-componenten aangeboden?

Rekening houdend met de visie van de opleiding en gezien de grote variatie in de vooropleiding van studenten is het wenselijk te kiezen voor een passend scenario of een combinatie van scenario's.​​​