Uitwerking bij W&T - Observeren en meten

1-10-2015

  Kenmerken van het kind:
OBSERVEREN EN METEN
Waarnemen en signaleren
De leerling kan doelgericht en nauwkeurig waarnemen en opvallende kenmerken en/of onderdelen van een verschijnsel, voorwerp, organisme, persoon of situatie signaleren
 • gebruikt bij het waarnemen alle zintuigen op een juiste en veilige wijze
 • gebruikt passende observatie- en registratie-instrumenten zoals een loep, een microscoop of een enquête (bij veldwerk)
 • werkt met een (digitaal) logboek voor het registreren van waarnemingen en gegevens
Meten
De leerling kan nauwkeurig en op de juiste wijze metingen verrichten bij Onderzoeken
 • gebruikt meetinstrumenten bij een experiment op de juiste manier
 • gebruikt goede meeteenheden zoals °C, kg, l, m, m2, min, s. bij het noteren van de resultaten
 • herhaalt de meting of breidt het aantal metingen uit om de betrouwbaarheid te vergroten en bij afwijkende meetresultaten
            
bij Ontwerpen
 • zet een idee voor een ontwerp (met beeld in 3D) om naar een schets op het platte vlak (in 2D)
 • werkt op schaal en maakt gebruik van liniaal, centimeter en verhoudingsberekeningen bij een definitieve ontwerptekening
 • maakt materiaal voor een prototype precies op maat (knippen, snijden, (figuur-)zagen)
 • zoekt schattenderwijs passend materiaal voor het te maken/bouwen product
 • berekent nauwkeurig hoeveel materiaal nodig is voor het te maken product