Uitwerking bij W&T - Kennis Oriëntatie op jezelf en de wereld

16-10-2015

 

concepten en onderliggende begrippen vak* kerndoel
AARDE ​ ​ ​
Positie in het heelal
 • zonnestelsel
 • draaiing om de zon en om de eigen as
  (schijngestalten van de maan)

NT, AK, GS
NT, AK

46, 52/53
46

Bouw van de aarde
 • atmosfeer
 • gesteente
 • water
  (grondwater, rivieren en meren, zeeën en oceanen, waterkringloop)
 • biosfeer
 • natuurlandschap

AK
AK
AK, GS


NT, AK
NT, AK

49, 50
47
48, 49, 50
 

40, 49
40, 48, 49

Processen van de aarde
 • endogene krachten
  (vulkanisme, plaattectoniek)
 • exogene krachten
  (afzetting, erosie/verwering)
 • natuurramp

AK
 
AK
 
AK

49, 50
 
48, 49, 50
 
49

Weer en seizoenen
 • weeraspecten
 • lucht
 • weersverwachting

NT, AK
NT, AK
NT, AK

43, 49, 50
42, 43
43, 49, 50

Klimaat
 • klimaattypen
 • klimaatkenmerken

NT, AK
NT, AK

43, 49, 50
43, 49

NATUUR ​ ​ ​
Levende natuur ​ ​ ​
Biologische eenheid
 • cel
 • orgaan
 • organisme
  (plant/dier/mens, levenskenmerken)

NT
NT
NT

41
41
40, 41

Instandhouding
 • stofwisseling
  (vertering en uitscheiding, ademhaling en bloedsomloop)
 • stevigheid
 • gezondheid
  (voeding)

MS, NT
 

NT
MS, NT

34, 41
 
 
41
34, 41

Interactie
 • aanpassing
 • waarneming
  (zintuigen)
 • beweging
 • gedrag

NT
NT

MS, NT
MS, NT

40, 41
40, 41
 
34, 40, 41
34, 35, 37,
38, 39, 40

Voortplanting
 • levenscyclus
  (groei en ontwikkeling)
 • seksualiteit
   
 • erfelijkheid

NT
 
MS, NT

NT

41
 
34, 35, 38,
41
41

Evolutie
 • fossiel
NT, GS
40
Evenwicht
 • ecosysteem
 • voedselrelaties
  (relaties tussen plant, dier, de mens en de omgeving)
 • duurzaamheid

NT, AK
NT, AK
 
 
MS, NT, AK

40, 41, 47
40, 41, 47,
49

39, 40, 47,
49

Niet-levende natuur ​ ​ ​
Materie/stof en materiaal
 • materiaal, stof, mengsel, ingrediënt
  (materiaaleigenschappen, materiaalverandering)
 • materiaalgebruik
   
 • kleur
  (mengen en scheiden)

MS, NT,
AK, GS
MS, NT, GS
 
NT

42, 44, 45,
49, 52/53
39, 44, 45,
52/53
42, 44, 45

Energie
 • energiebron
  (energievorm, energieverbruik)
   
 • energieomzetting
 • warmtebron
 • warmtegeleiding en -isolatie

MS, NT,
AK, GS
 
NT
NT
NT

39, 42, 44,
45, 49,
52/53

42, 44, 45
42, 44, 45

Elektriciteit
 • elektriciteitsbron
   
 • stroomkring
 • elektriciteitsgeleiding en -isolatie

 • elektriciteitsgebruik
   
 • statische elektriciteit

NT, AK, GS

NT
NT
 
NT
 
NT

42, 44, 49,
52/53
42, 44, 45
42, 44, 45

35, 39, 42,
44, 45

Magnetisme
 • magnetisch veld
 • elektromagneet
NT
NT
42, 44
42, 44, 45
Geluid
 • geluidsbron
 • geluidstrilling
 • geluidshinder
 • gehoorschade
 • geluidsgeleiding en -isolatie

NT
NT
MS, NT, AK
MS
NT

42, 44, 45
42, 44
35, 42, 47
34
42, 44, 45

Licht
 • lichtbron
 • lichtstraal
 • weerkaatsing of doorlaten van licht
  (spiegeling)
 • lens
   
 • kleur
  (mengen en scheiden)

NT, GS
NT
NT
 
MS, NT
 
NT

42, 52/53
42
42, 44, 45
 
34, 42, 44,
45
42, 44, 45

Kracht en beweging
 • soorten van krachten
   
 • eigenschappen van krachten
 • beweging

NT, AK
 
NT
NT

42, 44, 45,
49
42, 44, 45
42, 44, 45

MENS/MAATSCHAPPIJ ​ ​ ​
Bevolking
 • bevolkingsgroepen

 • bevolkingsontwikkeling
  (geboorteoverschot, sterfteoverschot, leeftijdsopbouw)
 • welvaart
   
 • welzijn

AK, GS
 
AK, GS
 
 
MS, AK, GS
 
MS, AK

49, 50,
52/53
49, 52/53
 
 
38, 47,
52/53
35, 37, 38,
47

Wonen
 • bevolkingsspreiding
 • locatie
  (nomadisch bestaan, vestigen in dorp/stad, ontstaan van steden)
 • migratie
  (verstedelijking, ontvolking)
 • woonruimte

AK, GS
AK, GS
 

AK, GS
 
NT, AK, GS

49, 52/53
49, 52/53
 
 
49, 52/53

44, 45, 49, 52/53

Inrichting ruimte
 • cultuurlandschap

 • infrastructuur
  (transport van
  mens/goederen/energie/data/water; kunstwerken, wegen en leidingen)
 • stad en dorp
 • openbare voorzieningen

AK, GS

NT, AK, GS
 
 

AK
AK

47, 48, 50,
52/53
44, 45, 47,
48, 50, 52/53

47
47

Grens en identiteit
 • internationalisering
  (expansie en ontdekkingsreizen, globalisering en wereldeconomie, samenwerkingsverbanden en verdragen zoals VN, Europa, NAVO)
 • cultuur en taal
  ((massa)media en sociale media; kunstuitingen, taal/dialect, erfgoed, multiculturaliteit; verspreiding van en confrontatie tussen verschillende culturen zoals Griekse, Romeinse en Germaanse)
 • schrijven/schrift

MS, AK, GS

 

MS, AK, GS

 


GS

36, 37, 38,
47, 49, 50,
52/53

36, 37, 38,
47, 49, 50,
52/53

 
52/53

Bestaans­middelen
 • jagen en verzamelen
 • landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, visserij
  (ontstaan van landbouw, landbouwtypen,
  gewassen, produceren: telen, fokken, vangen;
  agrarische revolutie)
 • locatie
  (economische vestigingsplaats)
 • industrie
  (grondstoffen, industriële revolutie)
   
 • dienstverlening
   
 • consumptie
 • verdeling
  (transport, handel, geld)
 • werk en beroepen
  (ambachten, werkomstandigheden)

GS
MS, NT,
AK, GS
 
 
AK

MS, NT,
AK, GS
 
NT, AK, GS
 
MS
MS, AK,
GS
MS, NT,
AK, GS

51, 52/53
39, 40, 45,
47, 52/53
 
 
49
 
39, 44, 45,
47, 49,
52/53
44, 45, 47,
52/53
35
36, 37, 38,
47, 52/53
35, 45, 47,
52/53

Samenleving
 • maatschappelijke positie
  (slavernij, hofstelsel en horigheid)
 • staatsinrichting en staatsvormen
  (ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat; monarchie, republiek)
 • besturen
  (burgerlijk bestuur, democratie/parlement, besturen van Nederland en Europa, kolonialisme)
 • macht
  (vrede, oorlog, revolutie, overheersing, vervolging, Eerste en Tweede wereldoorlog, Koude oorlog, polderen)
 • verzorgingsstaat
 • levensbeschouwing/
  geestelijke stromingen
  (godsdiensten; ontstaan en verspreiding van godsdiensten als Christendom en Islam; reformatie, humanisme en atheïsme)
 • wetenschap
  (kennisontwikkeling, ontdekkingen)
   

 • duurzaamheid
  (ecologische voetafdruk; vervuiling, aantasting en uitputting; bescherming, zorg voor het milieu)

AK, GS
 
MS, GS
 
 
MS, AK, GS
 
 
MS, AK, GS
 
 
 
MS, AK, GS
MS, AK, GS
 
 
 
 
MS, NT,
AK, GS

MS, NT,
AK, GS

47, 52/53
 
36, 38, 52/53
 
36, 37, 38,
47, 52/53
 
36, 37, 38,
47, 52/53
 
 
 
36, 38, 49,
52/53
 

 
42, 44, 45,
50, 51,
52/53
36, 39, 47,
49, 52/53

Burgerschap
 • (grond)rechten
  (emancipatie, vrijheid van meningsuiting)
 • regels (plichten)
  (wetgeving, handhaving)
 • onderwijs en opleiding
   
 • leefbaarheid
   
 • wereldburgerschap

MS, GS
 
MS
 
MS, GS
 
MS, AK
 
MS, AK, GS

36, 37, 38,
52/53
35, 36, 37,
38
36, 37, 38,
52/53
37, 38, 39,
49
36, 38, 47,
52/53

Inrichting tijd
 • tijd
  (aanduiding, indleing/-eenheden, weergave/visualisering, tijdzone)
 • periodisering/tijdvakken
  (Gouden eeuw)

AK, GS
 
 
GS

46, 51,
52/53

51, 52/53

Ingrepen in natuurlijke omgeving
 • waterbeheer en watergebruik
  (drinkwater en irrigatie; bescherming tegen water: Deltawerken; waterzuivering)
 • grondstofbeheer
   
 • natuurbeheer

MS, AK, GS
 

MS, AK, GS
 

MS, NT, AK

39, 47, 48,
52/53

39, 49,
52/53
39, 40, 47,
49

Techniek
 • functie, werking en vorm
   
 • bewerking van materiaal
  (gereedschappen)
 • constructies
  (stabiliteit en stevigheid; constructie eisen en -principes)
 • verbinding
   
 • overbrenging en beweging
  (katrollen, tandwielen en hefbomen; hydrauliek en pneumatiek)
 • geautomatiseerd systeem

NT, GS
 
NT, GS
 
NT, GS
 
 
NT, GS
 
NT, GS
 
 
NT

44, 45,
52/53
44, 45, 51,
52/53
44, 45,
52/53
 
44, 45,
52/53
44, 45,
52/53
 
44, 45

Technologie
 • uitvinding
   
 • technologische ontwikkelingen
  (medische, bio-, informatie- en communicatie-, transport-, proces-, voedingsmiddelen-, ruimtevaart-, nano-, huishoudelijke en autotechnologie)

NT, GS
 
MS, NT,
AK, GS

44, 45, 51,
52/53
34, 39, 41,
42, 45, 47,
52/53

*vakgebieden:
MS = mens en samenleving
NT = natuur en techniek
AK = aardrijkskunde (ruimte)
GS = geschiedenis (tijd)