Publicaties

1-10-2015

 

Overzicht van publicaties waarnaar in deze website wordt verwezen.

 

Bereiter, C. (2002). Education and mind in the knowledge age. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Boersma, K. Th., Graft, M. van, Harteveld, A., Hullu, E. de, Knecht - van Eekelen, A. de, Mazereeuw, M., Zande, P.A.M. van der. (2007). Leerlijn biologie van 4 tot 18 jaar. Uitwerking van de concept-contextbenadering tot doelstellingen voor het biologieonderwijs. Utrecht: CVBO.

Casteren, W. van, Broek, A. van den, Hölsgens, R.,& Warps, J. (2014). Wetenschap en technologie op de pabo; een inventarisatie van de stand van zaken 2013. Nijmegen: ResearchNed.

Goodlad, J.I. (1979). Curriculum inquiry. The study of curriculum practice. New York: McGraw-Hill

Graft, M. van. (2009). De conceptcontextbenadering in het primair onderwijs. Deel II. Voorbeeldlesmateriaal voor natuur en techniek. Enschede: SLO.

Graft, M. van, & Kemmers, P. (2007). Onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur en techniek. Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Enschede: SLO.

Graft, M. van, Boersma, K., Goedhart, M., Oers, B. van, & Vries, M. de. (2009). De concept-contextbenadering in het primair onderwijs. Deel I. Een conceptueel kader voor natuur en techniek. Enschede: SLO.

Loohuis, S. (Red.). (2010). Alles is talent. Utrecht: Sardes.

Post, A. (Red.). (2010). TalentenKracht Magazine. Den Haag: Platform Bèta Techniek.

Rijst, R.M. van der. (2009). The research-teaching nexus in the sciences: Scientific research dispositions and teaching practice (Proefschrift). Leiden: Universiteit Leiden.

Rijst, R.M. van der, Driel, J.H. van, Kijne, J.W., & Verloop, N. (2007, August). Scientific research dispositions in research, teaching and learning. In J.H.van Driel (chair), University teachers’ conceptions of relations between teaching and disciplinary research. Symposium conducted at the biennial meeting of the European Association of Research in Learning and Instruction, Budapest, Hungary

SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel)

Steenbergen-Penterman, N., Koopmans-van Noorel, A., Smolenaers, L., & Houkema, D. (2012). Kansen voor talent. Enschede: SLO.

Talentenkracht  www.talentenkracht.nl

Talentstimuleren  www.talentstimuleren.nl

Thijs, A. & Van den Akker, J. (2009). Curriculum in Development. Enschede: SLO.

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der. (2014). Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader. Enschede: SLO.

Oers, B. van. (2005). Carnaval in de kennisfabriek. De positie van het spel in ontwikkelingsgericht onderwijs. Inaugurele rede. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Vaan, E. de, & Marell, J. (2012). Praktische didactiek voor natuuronderwijs. Bussum: Coutinho. H. 9; H. 16.

Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs. (2013). Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs. Utrecht: PO-raad; Den Haag: Platform Bèta Techniek.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2013). Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. (WRR-rapportnr. 90). Amsterdam: Amsterdam University Press.