Leerplankader W&T

1-10-2015

 

In opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO een leerplankader wetenschap en technologie (W&T) ontwikkeld voor het basis- en speciaal onderwijs.

De componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&T.

 • De houding is beschreven in gedragsindicatoren.
 • De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden
  - Observeren en meten
  - Bronnen, materialen en gereedschap gebruiken
  - Denkwijzen hanteren
  - Reflecteren, waarderen en oordelen
 • De kenniscomponent is beschreven in samenhangende begrippen.

Hoewel deze componenten in de onderwijspraktijk moeilijk zijn te scheiden, zijn ze in het leerplankader in aparte paragrafen op hoofdlijnen beschreven. Tevens is een hoofdstuk toegevoegd over W&T in de onderwijspraktijk.

NB  De inhoud van deze website is uitgewerkt in aansluiting op dit leerplankader.